Cintorínske služby

Cintorínske služby fungujú v každom počasí.

Priebežne pre Vás zabezpečujeme:

- vybavovanie smútočných obradov,

- výkop hrobov,

- kosenie trávnatých porastov,

- čistenie priestranstiev cintorínov a zber odpadu,

- ďalšie činnosti podľa požiadaviek mesta a občanov.

Vaše podnety a pripomienky nám môžete zasielať na kontaktné adresy uvedené na našej stránke, doporučujeme využívať aj web stránku „Odkaz pre starostu“ - www.odkazprestarostu.sk/trnava.

GALÉRIA K ČLANKU