Husqvarna TS 142XK

Letná údržba

Husqvarna TS 142XK
Zdroj: Photo by Zac Gudakov on Unsplash
Cintorín

Cintorínske služby

Cintorín
Zdroj: Mestské služby mesta Trnava

O nás

Mestské služby mesta Trnava sú príspevková organizácia zriadená mestom Trnava za účelom zabezpečenia služieb obyvateľom mesta v oblasti údržby a obnovy zelene, údržby miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, prevádzkovania športovísk a zariadení mesta, prevádzkovania pohrebísk, prevádzkovania verejných hygienických zariadení a prevádzkovania systému zdieľaných elektrobicyklov.
Mestská veža Trnava zdroj OOCR Región Trnava

Naše služby

Cesta

Údržba ciest, komunikácií a zelene

Letná a zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, údržba zelených plôch a zelene.

Elektrobicykel Trnavského bikesharingu

Bikesharing

Zabezpečujeme prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov v meste Trnava a správu a prevádzku automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža) pri železničnej stanici.

Cintorín

Cintorínske služby

Zabezpečujeme organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Máme v správe aj

Zariadenia

Zabezpečujeme správu tiež údržbu vonkajších športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava, správu a údržbu detských ihrísk, údržbu lesoparku Štrky, správu a údržbu mestského informačného navigačného systému, správu a prevádzku verejných hygienických zariadení a prevádzkovanie automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža).

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu