Kontakt

Mestské služby mesta Trnava

Priemyselná ulica 5
917 01 Trnava

KONTAKT
033 / 3240 361
info@msmt.trnava.sk

sekretariát riaditeľa:

033 / 3240 361, klaudia.simoncikova@msmt.trnava.sk

personálne a organizačné oddelenie:

033 / 3240 362, maria.morvayova@msmt.trnava.sk
033 / 3240 363, adriana.blaskova@msmt.trnava.sk

ekonomické oddelenie:

033 / 3240 366, andrea.hrckova@msmt.trnava.sk
033 / 3240 365, sona.tvaroskova@msmt.trnava.sk
033 / 3240 364, miriam.holomkova@msmt.trnava.sk

technicko-majetkové oddelenie:

033 / 3240 367, anna.kucerova@msmt.trnava.sk
033 / 3240 369, peter.svitek@msmt.trnava.sk
033 / 3240 370, lydia.hubinska@msmt.trnava.sk
0908 025 979, kamil.vana@msmt.trnava.sk


ÚDRŽBA CIEST, KOMUNIKÁCIÍ A ZELENE

LETNÁ A ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

KONTAKT
Milan Baláž
oddelenie údržby komunikácií
milan.balaz@msmt.trnava.sk
+421 911 899 212

ÚDRŽBA ZELENE

KONTAKT
Ľudovít Baláž
oddelenie údržby zelene
ludovit.balaz@msmt.trnava.sk
+421 917 806 424


Bikesharing

SYSTÉM ZDIEĽANÝCH ELEKTROBICYKLOV, CYKLOVEŽA

KONTAKT
Mgr. Adam Habiňák
vedúci oddelenia bikesharingu
adam.habinak@msmt.trnava.sk
+421 915 991 559

oddelenie bikesharing

+421 917 131 567, roland.kodrik@msmt.trnava.sk


Cintorínske služby

KONTAKT

Mgr. Dušan Opletal
správca cintorínov
dusan.opletal@msmt.trnava.sk
+421 918 800 448

klientske služby

033 / 3240 374, 0915 972 311, beata.slovakova@msmt.trnava.sk
033 / 3240 372, simona.sendiova@msmt.trnava.sk

033 / 3240 373 milada.martiskova@msmt.trnava.sk

prevádzka pohrebísk

0905 779 157, marek.kaluha@msmt.trnava.sk

cintorínske služby

0908 025 954, lubos.chynoransky@msmt.trnava.sk


Športové areály

Športový areál J. Slottu 45 - Lokomotíva
Športový areál Rybníková - Slávia
Areál zdravia Trnava – Modranka
Športový areál Šafárikova Fortuna
Futbalové ihrisko Kornela Mahra
Strelnica Štrky

KONTAKT
Ľudovít Baláž
oddelenie údržby zelene
ludovit.balaz@msmt.trnava.sk
+421 917 806 424


Detské ihriská

Multifunkčné ihrisko Mozartova
Herný areál Beethovenova
Detské futbalové ihrisko pri ZŠ K. Mahra

KONTAKT

Drahomír Székely

Detské ihrisko Slávia
KONTAKT
Ľudovít Baláž

ludovit.balaz@msmt.trnava.sk
+421 917 806 424


Oddychová zóna Štrky

KONTAKT
Ľudovít Baláž
oddelenie údržby zelene
ludovit.balaz@msmt.trnava.sk
+421 917 806 424

Naše služby

Cesta

Údržba ciest, komunikácií a zelene

Letná a zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, údržba zelených plôch a zelene.

Elektrobicykel Trnavského bikesharingu

Bikesharing

Zabezpečujeme prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov v meste Trnava a správu a prevádzku automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža) pri železničnej stanici.

Cintorín

Cintorínske služby

Zabezpečujeme organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu