Zariadenia

Zabezpečujeme správu a údržbu vonkajších športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava, správu a údržbu detských ihrísk, údržbu lesoparku Štrky, správu a údržbu mestského informačného navigačného systému, správu a prevádzku verejných hygienických zariadení a prevádzkovanie automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža).

športové areály

Športové areály

Mestské služby mesta Trnava zabezpečujú aj správu a údržbu športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava.
Deti jazdiace na červených hračkárskych autách na ihrisku

Detské ihriská

Mestské služby mesta Trnava zabezpečujú aj správu a údržbu detských ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava. Najmä čistenie a bežnú údržbu, vrátane hracích prvkov.
Oddychová zóna Štrky

Oddychová zóna Štrky

Oddychová zóna Štrky poskytuje priestor na prechádzky a trávenie voľného času v krásnej prírode v blízkosti mesta s umelo vytvorenou vodnou plochou - jazierkom s typickým vodným a močiarnym rastlinstvom, rybami a vodnými živočíchmi.
Cyklo veža

Automatický parkovací dom pre bicykle (cykloveža)

Cykloveža sa nachádza na železničnej stanici a umožňuje používateľom bicyklov zaparkovať bicykel bezpečne, rýchlo a pohodlne. Spolu s bicyklom je možné odložiť aj iné príslušenstvo, napr. prilbu. Bicykel je možné parkovať aj s osadenou detskou sedačkou alebo košíkom. S kartou k Trnavskému bikesharingu je možné prvých 24 hodín uschovať bicykel zdarma.
Mestský informačný  navigačný systém

Mestský informačný navigačný systém

Mestský informačný navigačný systém zabezpečuje ľahšiu orientáciu v meste prostredníctvom orientačných tabuliek s názvami ulíc a dôležitých objektov.
Verejné hygienické zariadenia Kamenný mlyn

Verejné hygienické zariadenia

Zabezpečujeme prevádzku a údržbu verejných hygienických zariadení na ulici Radlinského, v Kamennom mlyne pri areáli amfiteátra, v športovom areáli Slávia, na Zelenom kríčku, v oddychovej zóne Agátka a tiež prevádzku a údržbu hygienických zariadení pre imobilných občanov na Trhovej ulici.

Naše služby

Cesta

Údržba ciest, komunikácií a zelene

Letná a zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, údržba zelených plôch a zelene.

Elektrobicykel Trnavského bikesharingu

Bikesharing

Zabezpečujeme prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov v meste Trnava a správu a prevádzku automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža) pri železničnej stanici.

Cintorín

Cintorínske služby

Zabezpečujeme organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu