O nás

Mestské služby mesta Trnava vznikli dňom 1. 5. 2021 ako príspevková organizácia mesta Trnava rozdelením pôvodnej príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.

Základné informácie o organizácii

Názov organizácie: Mestské služby mesta Trnava

Sídlo: Priemyselná 5, 917 01 Trnava

IČO: 00598135

DIČ: 2021190963

IČ DPH: neplatiteľ DPH

Právna forma: príspevková organizácia

Zriaďovateľ: Mesto Trnava

Dátum vzniku: 1. 5. 2021

Registrácia: zriaďovacia listina

Štatutárny orgán

Riaditeľka organizácie: Ing. Andrea Tomašovičová

Hlavný predmet činnosti organizácie

  • údržba a obnova verejnej zelene na území mesta
  • letná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev
  • zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev
  • prevádzka zverených športových objektov a zariadení mesta
  • prevádzkovanie pohrebísk
  • prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov - bikesharing

Organizačná štruktúra Mestských služieb mesta Trnava

  1. RIADITEĽ

1.1. PERSONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ODDELENIE

1.2. EKONOMICKÉ ODDELENIE

1.3. TECHNICKO-MAJETKOVÉ ODDELENIE

1.4. ODDELENIE CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB
1.4.1. Úsek cintorínskych služieb
1.4.1.1. Stredisko klientskych služieb
1.4.1.2. Stredisko obrady
1.4.2. Úsek správy pohrebísk
1.4.2.1. Stredisko údržby
1.4.2.2. Stredisko výkopových prác

1.5. ODDELENIE SPRÁVY ZELENE

1.6. ODDELENIE ÚDRŽBY CIEST

1.7. ODDELENIE BIKESHARINGU

Naše služby

Cesta

Údržba ciest, komunikácií a zelene

Letná a zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, údržba zelených plôch a zelene.

Elektrobicykel Trnavského bikesharingu

Bikesharing

Zabezpečujeme prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov v meste Trnava a správu a prevádzku automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža) pri železničnej stanici.

Cintorín

Cintorínske služby

Zabezpečujeme organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu