Letná údržba

V rámci letnej údržby zelene a komunikácií priebežne zabezpečujeme:

- kosenie trávnatých porastov,

- rez živých plotov,

- odburiňovanie záhonov,

- polievanie výsadby,

- strojné čistenie ciest a chodníkov,

- starostlivosť o detské ihriská,

- zber odpadu z verejných priestranstiev,

- ďalšie činnosti podľa požiadaviek mesta a občanov.

Vaše podnety a pripomienky nám môžete zasielať na kontaktné adresy uvedené na našej stránke, doporučujeme využívať aj web stránku „Odkaz pre starostu“ - www.odkazprestarostu.sk/trnava.

GALÉRIA K ČLANKU