Cintorínske služby

Mestské služby mesta Trnava zabezpečujú organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve:
1. cintorín na Kamennej ceste č. 1 - tu nájdete aj stredisko klientskych služieb a stredisko zabezpečenia
obradov
2. nový cintorín na ulici T. Vansovej
3. evanjelický cintorín na Nitrianskej ceste
4. cintorín v mestskej časti Modranka
5. cintorín padlých v svetovej vojne na Nitrianskej ceste (vojenský cintorín)

Úsek cintorínskych služieb zabezpečuje vybavovanie náležitostí spojených s pochovaním pozostalých v stredisku klientskych služieb, bežnú údržbu objektov cintorínov, čistenie, letnú a zimnú údržbu areálov cintorínov zverených do správy.

Kontakty

Mgr. Dušan Opletal

správca cintorínov

Mgr. Beáta Slováková

klientske služby

Simona Sendiová

klientske služby

Milada Martišková

klientske služby

Marek Kaľuha

prevádzka pohrebísk

Ľuboš Chynoranský

cintorínske služby
Cintorín
Cintorín
Zdroj: Mestské služby mesta Trnava

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu