Údržba ciest, komunikácií a zelene

Zabezpečujeme letnú a zimnú údržbu vybraných mestských ciest, chodníkov, autobusových zastávok, železničnej stanice a údržbu zelene, ako je kosenie a mulčovanie trávnatých porastov, orez krov a stromov, údržbu a polievanie kvetinových záhonov a údržbu zelene v okružných križovatkách.

Cesta

Letná údržba ciest a komunikácií

V rámci letnej údržby ciest a komunikácií zabezpečujeme čistenie ciest zametacím strojom v rajónoch sídlisko Prednádražie, Kamenný mlyn, hlavné cestné ťahy v meste - ulica Trstínska, Hospodárska, Dohnányho, Sladovnícka, Hlboká, Rybníková, Bučianska, Špačinská a železničná stanica. Zabezpečujeme aj čistenie chodníkov a cyklochodníkov v uvedených rajónoch a čistenie autobusových zastávok chodníkovými zametačmi.

plow-2904423_1920

Zimná údržba ciest a komunikácií

Zimná údržba v meste Trnava je zabezpečovaná v zmysle Operačného plánu zimnej údržby, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie o spôsobe výkonu zimnej údržby, technickom, materiálovom a personálnom zabezpečení a poradí dôležitosti údržby ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev. Operačný plán zimnej údržby v meste Trnava je pred začiatkom zimnej údržby zverejnený na stránke mesta a na tejto stránke.


V rámci zimnej údržby ciest a komunikácií zabezpečujúme nasledovné činnosti:

- posyp a pluhovanie ciest

- posyp a pluhovanie chodníkov, lávok pre peších, parkovísk a verejných priestranstiev

- centrálny dispečing zimnej údržby

Kontakt

Trnavská promenáda
Trnavská promenáda
Zdroj: www.shockwavestudio.sk

Údržba zelene

V rámci údržby zelene zabezpečujeme nasledovné činnosti:

- kosenie a mulčovanie trávnatých porastov (centrum mesta, mestské parky, železničná stanica), pomocné kosenie medzi hlavnými kosbami trávnatých porastov v meste a v oddychovej zóne Štrky, trávnatých plôch v okolí PSA Peugeot Citroën (Automobilová ulica)
- orez krov a orez stromov na hlavu (ulica Hospodárska, sídlisko Prednádražie, Kopánka a oddychová zóna Štrky)
- údržbu kvetinových záhonov (ulica Hospodárska, sídlisko Prednádražie a Kopánka)
- polievanie kvetov v závesných kvetináčoch
- polievanie záhonov a novovysadených stromov (ulica Hospodárska, sídlisko Prednádražie a Kopánka)
- údržbu zelene v okružných križovatkách (ulica Jána Bottu, Špačinská ulica - výjazd z mesta)

- zber odpadu z verejných priestranstiev
- ďalšie činnosti v rámci údržby zelene podľa požiadaviek mesta Trnava.

Kontakt

Ľudovít Baláž

oddelenie údržby zelene

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu