Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Mestské služby mesta Trnava zverejňujú zámer podnájmu majetku v ŠA Slávia - gastroprevádzka

Zámer - podnájom Slávia

Návrh zmluvy o podnájme

GALÉRIA K ČLANKU