Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Mestské služby mesta Trnava zverejňujú zámer prenájmu kiosku na Zelenom kríčku

Zámer prenajať majetok Zelený kríčok

Návrh Zmluvy Zelený kríčok

GALÉRIA K ČLANKU