Automatický parkovací dom pre bicykle (cykloveža)

Cykloveža sa nachádza na železničnej stanici a umožňuje používateľom bicyklov zaparkovať bicykel bezpečne, rýchlo a pohodlne. Spolu s bicyklom je možné odložiť aj iné príslušenstvo, napr. prilbu. Bicykel je možné parkovať aj s osadenou detskou sedačkou alebo košíkom. S kartou k Trnavskému bikesharingu je možné prvých 24 hodín uschovať bicykel zdarma.

Cykloveža
Cykloveža
Zdroj: Mestské služby mesta Trnava

Naše služby

Cesta

Údržba ciest, komunikácií a zelene

Letná a zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, údržba zelených plôch a zelene.

Elektrobicykel Trnavského bikesharingu

Bikesharing

Zabezpečujeme prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov v meste Trnava a správu a prevádzku automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža) pri železničnej stanici.

Cintorín

Cintorínske služby

Zabezpečujeme organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu