Detské ihriská

Multifunkčné ihrisko Mozartova

Multifunkčné ihrisko Mozartova

Ihrisko poskytuje podmienky na nohejbal, tenis, hádzanú, futbal a basketbal. Je využívané verejnosťou.

Kontakt

Drahomír Székely

Správca
Herný areál Beethovenova - sídlisko Prednádražie

Herný areál Beethovenova - sídlisko Prednádražie

Herný areál je pre všetky generácie a je rozdelený podľa vekových kategórií do viacerých zón. Pre deti sú k dispozícii šmykľavky, preliezačky, hojdačky, trampolína, plastový hroch, veľký preliezací hrad, ale aj pieskovisko a samostatná plocha s bezpečnostným gumeným liatym povrchom pre menšie deti. Dospelí majú možnosť využívať fitnes zariadenia a priestor pre relax s lehátkami, lavičkami a kockami na sedenie.
Súčasťou ihriska je aj gril a piknikové stoly s lavičkami, ako aj jestvujúci kopec na sánkovanie počas zimného obdobia. Celý areál je pre verejnosť voľne prístupný, v zadnej časti pri železničnej trati je bezpečnostné oplotenie. Sadovnícke úpravy zabezpečujú celoročný efekt či už farebnou alebo tvarovou premenlivosťou rastlinných druhov. Do herného areálu je zákaz vodenia psov.

Kontakt

Ľudovít Baláž

Správca
Detské futbalové ihrisko pri ZŠ Kornela Mahra

Detské futbalové ihrisko pri ZŠ Kornela Mahra

Trávnaté futbalové ihrisko a šatne (unimobunky) využíva FC Spartak Trnava, Základná škola Kornela Mahra a verejnosť.

Kontakt

Drahomír Székely

Správca
Detské ihrisko Slávia

Detské ihrisko Slávia

Detské ihrisko je určené na hranie pre deti od predškolského veku a mládeže do 12 rokov. Koncept ihriska a fitparku zároveň poskytuje priestor pre relax a pohybové aktivity všetkým vekovým kategóriám. Okrem uvedených ihrísk, kde zabezpečujeme čistenie a bežnú údržbu, vrátane hracích prvkov, realizujeme aj pravidelné čistenie a údržbu všetkých ostatných detských ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava.

Kontakt

Ľudovít Baláž

Správca
Detské ihriská
Detské ihriská
Zdroj: Mestské služby mesta Trnava

Naše služby

Cesta

Údržba ciest, komunikácií a zelene

Letná a zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, údržba zelených plôch a zelene.

Elektrobicykel Trnavského bikesharingu

Bikesharing

Zabezpečujeme prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov v meste Trnava a správu a prevádzku automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža) pri železničnej stanici.

Cintorín

Cintorínske služby

Zabezpečujeme organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu