Oddychová zóna Štrky

Oddychová zóna Štrky poskytuje priestor na prechádzky a trávenie voľného času v krásnej prírode v blízkosti mesta s umelo vytvorenou vodnou plochou - jazierkom s typickým vodným a močiarnym rastlinstvom, rybami a vodnými živočíchmi. Návštevníci majú k dispozícii lavičky, posedenie s prístreškom a gril. Mimo vyhradeného ohniska je v ostatných častiach areálu zakázané klásť oheň. Celý areál je lemovaný náučným chodníkom.

Oddychová zóna Štrky
Oddychová zóna Štrky
Zdroj: Mestské služby mesta Trnava

Naše služby

Cesta

Údržba ciest, komunikácií a zelene

Letná a zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, údržba zelených plôch a zelene.

Elektrobicykel Trnavského bikesharingu

Bikesharing

Zabezpečujeme prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov v meste Trnava a správu a prevádzku automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža) pri železničnej stanici.

Cintorín

Cintorínske služby

Zabezpečujeme organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu