Športové areály

Mestské služby mesta Trnava zabezpečujú aj správu a údržbu športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava.

Športový areál Rybníková - Slávia

Športový areál Rybníková - Slávia

Rozsiahly športový areál, v ktorom sa nachádza šesť futbalových ihrísk (z toho dve s umelým povrchom), nohejbalové ihriská, basketbalové ihrisko, telocvičňa, atletický štadión, tenisové kurty, nová dráha využívaná hlavne verejnosťou na rekreačný beh a korčuľovanie, workoutové ihrisko a baseballové ihriská. Areál poskytuje široké možnosti športového vyžitia pre verejnosť a vytvára zázemie pre činnosť viacerých športových klubov, ako napríklad atletický, volejbalový, basketbalový, bedmintonový, nohejbalový a judo združených v AŠK Slávia a v tenisovom klube OZ Slávia Trnava. Združenie Miesta pre mladých tu vybudovalo aj outdoorové lanové centrum.

Kontakt

Ľudovít Baláž

Správca
Športový areál J. Slottu 45 Lokomotíva

Športový areál Juraja Slottu 45 - Lokomotíva

Okrem futbalového ihriska s umelým povrchom (zrekonštruovaným v roku 2021), dvoch trávnatých futbalových ihrísk a asfaltových ihrísk sa v športovom areáli nachádzajú aj tenisové kurty a minigolfové dráhy. Futbalové ihriská využíva pre svoju činnosť FK Lokomotíva Trnava. Pre verejnosť sú sprístupnené 4 tenisové kurty.

Kontakt

Peter Moravčík

Správca
Areál zdravia Trnava - Modranka

Areál zdravia Trnava - Modranka

V športovom areáli sa nachádzajú futbalové, hádzanárske a volejbalové ihriská, tenisové kurty, hlavná budova, dve telocvične, sauna, kolkáreň a automodelárska dráha. V celom areáli pôsobia viaceré oddiely - futbalový, hádzanársky, badmintonový, stolnotenisový, turistický a oddiel aerobiku, ako aj automodelársky klub.

Objednávky:

https://services.bookio.com/az-modranka/widget

Smernica o prevádzkovaní AZ Modranka

Cenník

Kontakt

Ing. Adriana Opletalová

správca
Športový areál Šafárikova (Fortuna)

Športový areál Šafárikova (Fortuna)

Areál slúži hlavne na relax a vyplnenie voľného času obyvateľov mesta. Nachádzajú sa v ňom štyri tenisové kurty s antukovým povrchom, zatrávnená plocha a plocha s liatym gumeným povrchom pre futbal, badminton, volejbal, basketbal a iné pohybové aktivity. Pre občerstvenie je denne otvorený klubový bar s letnou terasou. K dispozícii sú aj dve nafukovacie tenisové haly.

Kontakt

Ľudovít Baláž

Futbalové ihrisko Kornela Mahra

Futbalové ihrisko Kornela Mahra

Oplotený areál futbalového ihriska so šatňami a hygienickým zázemím pre športovcov bol poskytnutý do užívania FC Spartak Trnava za účelom zabezpečenia prevádzky a využitia na športové účely v rámci tréningovej činnosti klubu.

Kontakt

Drahomír Székely

Strelnica Štrky

Strelnica Štrky

Slovenský strelecký zväz Bratislava využíva areál strelnice na športovú streľbu v disciplínach brokové zbrane a guľové zbrane a na predaj zbraní, streliva a doplnkov pre športovú streľbu. Komplex zariadení poskytuje možnosti pre organizovanie streleckých podujatí na okresnej, oblastnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Kontakt

Eva Stanková

Správca
športové areály
športové areály
Zdroj: Mestské služby mesta Trnava

Naše služby

Cesta

Údržba ciest, komunikácií a zelene

Letná a zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, údržba zelených plôch a zelene.

Elektrobicykel Trnavského bikesharingu

Bikesharing

Zabezpečujeme prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov v meste Trnava a správu a prevádzku automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža) pri železničnej stanici.

Cintorín

Cintorínske služby

Zabezpečujeme organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu