Verejné hygienické zariadenia

Zabezpečujeme prevádzku a údržbu verejných hygienických zariadení:

- ulica Radlinského - otvorené celoročne,

- Kamenný mlyn pri areáli amfiteátra - otvorené sezónne,

- športový areál Slávia - otvorené sezónne,

- Zelený kríčok - otvorené celoročne,

- oddychová zóna Agátka - otvorené celoročne,

- hygienické zariadenie pre imobilných občanov Trhová ulica - celoročne, na požiadanie v klientskom centre

Mestského úradu v Trnave.

Trnavská promenáda
Trnavská promenáda
Zdroj: www.shockwavestudio.sk

Naše služby

Cesta

Údržba ciest, komunikácií a zelene

Letná a zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, údržba zelených plôch a zelene.

Elektrobicykel Trnavského bikesharingu

Bikesharing

Zabezpečujeme prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov v meste Trnava a správu a prevádzku automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža) pri železničnej stanici.

Cintorín

Cintorínske služby

Zabezpečujeme organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu